89710010.jpg

Velkommen

Strandegård Gods ligger i det sydsjællandske landskab, smukt omgivet af marker, skov, hav og fjord. Et helt særegnet naturområde på 1300 ha, der udover et større skov og landbrugsområde også byder på flere enestående naturarealer, herunder Strandegård Dyrehave med oldgamle egetræer, adskillige gravhøje, samt den naturskønne halvø Feddet. På Feddet findes bl.a. Sjællands største hede med klokkelyng, enebærtræer og et rigt fugle- og planteliv. Det er også her man finder den miljøcertificerede 4-stjernede campingplads Feddet Camping. Feddet er også kendt for sin økologiske blåbær- og æbleplantage som byder på selvpluk i sæsonen. 

Strandegård og Feddet Camping beskæftiger årligt, 8 helårsansatte samt omkring 30 sæsonansatte medarbejdere. Strandegård ejes af Ivan Reedtz-Thott, født 1959. Uddannet Agraøkonom fra Næsgård Agerbrugsskole.

 

25 års jubilæum for driftsleder Bent Ole Jensen.

bent_1.jpg

Den 1. marts 2015 kan Bent Ole Jensen se tilbage på 25 års ansættelse som driftsleder på Strandegård Gods ved Faxe. 

Bent voksede op på en alsidig familiegård i Nordsjælland. Her var der både husdyr, planteavl og en stor selvforsynende have. Bent og hans søskende gik fra en tidlig alder forældrene til hånde med de daglige gøremål. Efter endt skolegang gik Bent i gang med en egentlig landbrugsuddannelse. Først grundskole på Kærhave Landbrugsskole og derefter driftslederuddannelsen på Lyngby Landbrugsskole. Praktikken blev afviklet på flere af Sjællands større gårde og godser, bla. Gjorslev Gods på Stevns.

Landbrug i alle dets mange facetter har altid været Bents store interesse. Bent har en udpræget fornemmelse for alle de faktorer, der medvirker til et succesfuldt driftsår for landbruget. Afgrødevalg, dyrkning, høst, salg og ikke mindst et godt og tilllidsfuldt forhold til medarbejdere, konsulenter, kolleger, og de mange andre interessenter der omgiver et moderne landbrug. 

Bents forståelse for naturens processer og hans store interesse for den fauna der omgiver landbruget er også en meget vigtig del af Bents resultater som landmand. For Bent er naturen en til tider vanskelig samarbejdspartner, som landbrugsdriften skal værre i harmoni med, for at være succesfuld. Denne holdning præger så vidt muligt alle Bents driftsmæssige beslutninger.

I 1999 blev landbruget på Strandegård efter lang tids overvejelser omlagt til økologi. Bents faglige kompetencer og tro på økologien som driftsform, var i høj grad med til at sikre beslutningen. 

Økologien har siden givet mange glæder men også mange udfordringer. Bent har dog aldrig ønsket sig tilbage til det konventionelle, men har derimod hele tiden søgt at finde kloge løsninger på de problemerne som økologien undervejs har budt på.

Der er ingen tvivl om at Bent føler en stor faglig glæde og professionel udfordring ved økologien. De flotte resultater han opnår som driftsleder på Strandegård, er med til at sikre, at gården også i fremtiden vil blive dyrket økologisk.

Der afholdes reception for Bent fredag den 6. Marts kl. 13:00 på Feddet Camping, Feddet 12, 4640 Faxe. Venner, samarbejdspartnere og famile er velkomne til nogle hyggelige timer.


 
okologi.jpeg
 

Strandegård Gods er på i alt ca. 1300 ha. Landbruget er på 610 ha. Skovbruget og øvrige arealer er på tilsammen 690 ha. Ud over land- og skovbrug omfatter aktiviteterne udlejning af huse og jagt samt drift af campingpladsen Feddet Camping. Landbruget har været drevet økologisk siden år 2000.

Strandegård og Feddet rummer store naturværdier. Mest kendt er Strandegård Dyrehave med sine mange gravhøje og heden på Feddet, som er Sjællands største lynghede. På heden græsser 60 køer med kalve af racen Skotsk Højlandskvæg, som er efterkommere af den europæiske urokse, og karakteristisk ved de flotte lange horn og den tykke pels. Dyrene er sat ud på heden og strandengene, for at hjælpe med at bevare den enorme biodiversitet som området rummer. Køerne græsser på heden hele året, og sikrer dermed at området ikke gror til i ørnebregner og skov. Dertil kommer, at kvæget som naturplejer bidrager til, at trækfuglene har et sted, hvor de kan hvile ud og få ny energi på deres årlige trækture. 


Kontor

St. Elmuevej 2, DK 4640 Faxe

Tel: 5672 5003

CVR: 59371215

Økologi autorisation nr: 742122

Ivan Reedtz-Thott, ejer 

mobil: 4034 5601

email: ivan@strandegaard.dk

Rikke Fasmer-Jensen, kontorassistent

telefon: 5672 5003

email: rfj@strandegaard.dk


Landbrug

Strandegård Landbrug
St. Elmuevej 2, DK 4640 Faxe

Bent O. Jensen, driftsleder

telefon: 5672 5606 
mobil: 4044 9606 
fax: 5672 5013

email: boj@strandegaard.dk

Leje af boliger

Ivan Reedtz-Thott

mobil: 4034 5601 

email: ivan@strandegaard.dk

Feddet Camping

Feddet Camping
Feddet 12, DK 4640 Faxe

Kasper Kristensen, lejrchef

telefon: 5672 5206 
mobil: 2370 3800

email: kk@feddetcamping.dk

www.feddetcamping.dk


Skovbrug

Skovrider Niels Bjerg
Rebro Skovadministration
Hemmestrupvej 9
4683 Rønnede
telefon 5672 5383
mobil 45 2080 5460

 

Blåbær

Strandegård Blåbær, St. Elmuevej 2, DK 4640 Faxe.

v. pensioneret skovfoged, Steen E. Møller

telefon: 5672 5040
mobil: 2049 1125

email: sem@strandegaard.dk

Læs mere om økologiske blåbær fra Feddet på www.feddet.dk

Pyntegrønt

Strandegård Pyntegrønt, Dyrehavevej 4, DK 4640 Faxe.

v. pensioneret skovfoged, Steen E. Møller

telefon: 5672 5040
mobil: 2049 1125

email: sem@strandegaard.dk


Oplevelser på Strandegård og Feddet

Selvpluk af blåbær og æbler

Ridekort til 30 km. ridestier

Turridning på Islandske heste

Lystfiskeri

Naturvejlederture

Naturrum - overnatning i shelter

Offroad ture på elektriske motorcykler

Se mere på www.feddet.dk


Historie

Strandegård er opkaldt efter sin beliggenhed ud mod Østersøen tæt på hav og strand. Gårdens bygninger er opført på det sted hvor den lille landsby Fiskerhoved oprindeligt lå. Området var kronejord og tilhørte engang Kong Frederik den 4. Igennem tiden har der været skiftende ejere af ejendommen. Familien Reedtz-Thott har ejet Strandegård Gods siden 1731. 

Indtil år 1800 lå der en kaserne ved hovedbygningen. Her boede en deling soldater, som havde til opgave, at forsvare indsejlingen til Præstø Fjord. Dette blev gjort fra Skansen, et forsvarsværket som rummede flere store kanoner og var omkranset af dybe grøfter, volde og egetræspalisader. Skansen var anlagt højt oppe på skrænten, nogle hundrede meter fra gården, hvor der var god udsigt over Faxe bugt og sejlrenden mod Præstø by. Senere blev der opført en rigtig kaserne tættere på stranden og forsvarsværket, kaldet Batterihuset. Her lå delingens kanonbåde fortøjret, klar til kamp for at forsvare kysten og handelsskibene mod fjenden. Skansen kan i dag opleves når man cykler eller går ad den smukke Skansesti mellem Strandegård og Strandegård Dyrehave. 

Området omkring Strandegård og Feddet har i gennem tiden haft en særlig tiltrækningskraft på digtere og kunstnere, HC Andersen nævner Feddet i sine dagbøger, Grundtvig passerede ofte forbi og Hjortens Flugt, af Christian Winther udspiller sig på og omkring Feddet.

foto_325.jpg