Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Af sikkerhedshensyn har Strandegård Skovdistrikt fældet 10 gamle egetræer i Strandegård Dyrehave. Træerne, som stod i området omkring eller langs adgangsvejen til skoven, blev vurderet til, at udgøre personfare for skovens publikum og brugere. Som det ses af ovenstående billede var træerne i en meget dårlig forfatning. Træerne vurderes til at være 160- til 180 år gamle. 

I 1993 blev 14 ha. af Strandegård Dyrehave fredet, bla. området hvor nogle af egetræerne stod. Fredningens hovedformål er, at en del af Strandegård Dyrehave fremtræder som en offentlig tilgængelig løvtræsdyrehave med et større antal gamle ege- og bøgetræer og med åbne arealer. Fredningen har tillige til formål, at oldtidshøjene i fredningsområdet til stadighed fremtræder markant. Envidere står der i fredningen, at offentligheden har ret til gående færdsel og kortvarigt ophold i hele fredningsområdet, undtaget området omkring den sydlige gravhøj, der ligger uden for skoven. Netop fordi der tillades fri "fladefærdsel",  i en stor del af fredningsområdet, var det endnu mere relevant at fælde de farlige træer af hensyn til sikkerheden. Efter at træerne var fældet, kunne det konstateres, at de var i endnu dårligere stand end forventet, med store rådne kernepartier i stammerne. De sunde dele af enkelte stammer samt sunde grene er dog blevet skåret fra og solgt til skibs- og møllebyggere som “krumtræ”, en vigtig råvare for disse gamle håndværk.

Der er heldigvis mange sunde gamle ege tilbage i området, som forhåbentligt vil pryde skoven i mange år.

Skovgæster som holder af gamle træer vil kunne nyde et meget gammelt egetræ, som har fået lov at stå til forfald tæt ved boligen på skovens østside. Dette træ er hegnet forsvarligt ind så det ikke udgør nogen risiko for skovens gæster, såfremt det skulle vælte eller tabe grene.