Nyheder fra Strandegård

Tilbage til forsiden
Category: Strandegård Dyrehave, Troldhøje, Faxe, fredning, sikkerhed i skoven

Written by: ivan reedtz-thott | Posted on: | Category:

Af sikkerhedshensyn har Strandegård Skovdistrikt fældet 10 gamle egetræer i Strandegård Dyrehave. Træerne, som stod i området omkring parkeringspladsen ved sletten på Dyrehavevej 1, udgjorde en stor fare for personer og køretøjer. Træerne var tydeligt angrebet af svampe ved roden, og i flere af dem var der tegn på forrådnelse af stammen, ligesom ...


STRANDEGÅRD, ST. ELMUEVEJ 2, FAXE, DK 4640,
Tel:+45 5672 5003
post@strandegaard.dk

Strandegård har CVR: 59371215 og Økologi autorisation nr: 742122 og PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS

Strandegård, Store Elmuevej 2, DK 4640 Faxe